Project

Modellering landschapsbeleving

Dit project richt zich op het modelleren van de belevings- en de recreatieve gebruikswaarde van natuur en landschap, en wel zodanig dat het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op deze waarden kan worden gekwantificeerd.

Zo’n kwantificatie moet het makkelijker maken om deze culturele ecosysteemdiensten volwaardig mee te nemen bij het bepalen van de baten van het natuurbeleid en in integrale afwegingen zoals Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s). De belangrijkste gebruiker van het te ontwikkelen model is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Momenteel gebruikt het PBL het BelevingsGIS om zicht te krijgen op de belevingswaarde van natuur en landschap. Het BelevingsGIS voorspelt op grond van fysieke kenmerken hoe mooi mensen een landschap gemiddeld genomen vinden. Hoewel het huidige BelevingsGIS een goede aanzet vormt, kan het veelal niet gebruikt worden ingrepen te evalueren. Daarvoor moet het onderscheidend vermogen vergroot worden, zowel ruimtelijk als inhoudelijk. Daarnaast bestaat bij de wens tot inhoudelijke verbreding: niet alleen de (visuele) belevingswaarde, maar ook de meeromvattende recreatieve gebruikswaarde.

In 2016 wordt de app gelanceerd voor een zo groot mogelijk publiek, ondersteund door een media campagne. De app komt beschikbaar voor Apple IOS en Android smartphones.