Project

Modelling Bird Biodiversity in Domestic Gardens

Dit project richt zich op het relatieve belang van het hebben van een groene tuin voor de gezondheid en het welzijn van burgers, in relatie met ander groen in de buurt van het huis: het groen aanwezig in de tuinen van de buren en de openbare groene ruimte. 

De haalbaarheidsstudie

De hoeveelheid groen vertelt ons weinig over de biodiversiteit van de vegetatie, en nog minder over de biodiversiteit van de fauna die aanwezig is in de woonomgeving. Tegelijkertijd geeft de literatuur over natuur en gezondheid aan dat de aanwezigheid van vogels (soortenrijkdom en soortenrijkdom), een zeer zichtbare (en hoorbare) component van de fauna, ook positief wordt geassocieerd met de gezondheid en het welzijn van de mens (zie bijv. Gaston et al., 2018).

In deze haalbaarheidsstudie zal worden onderzocht of de hoeveelheid vegetatie (in hoogteklassen), gecombineerd met de leeftijd van de gebouwen (beschikbaar in de BAG-database), en mogelijk andere beschikbare kenmerken, kan worden gebruikt om de aanwezigheid en de overvloed van vogelsoorten. Het idee is om het model te kalibreren op basis van gegevens van (jaarlijks of wekelijks) herhaalde bezoeken in tuinen van een citizen science project(en).

Of, omgekeerd, om te zien of met een dergelijk model de steekproefgegevens van citizen science kunnen worden gebruikt om een kaart te genereren die min of meer heel Nederland bestrijkt. Ook andere datasets kunnen nuttig zijn, zoals Meetnet Urbane Soorten. Ook zullen vergelijkbare modelleeroefeningen door anderen worden bekeken, om het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Als dit haalbaar blijkt, kan de nationale kaart worden ontwikkeld. Vervolgens kan met deze aanvullende informatie over de natuurlijke omgeving in de tweede fase van het Topsector-project rekening worden gehouden om te kijken of het een voorspellende waarde heeft voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Een eerste hypothese (verder te ontwikkelen op basis van literatuuronderzoek) zou zoiets kunnen zijn, vooral een rijke aanwezigheid van zangvogels wordt geassocieerd met een hoger welzijn.

Publicaties