Project

Modelstandaarden: OpenMI en NHI

Alterra is sinds 2005 betrokken bij de ontwikkeling van de OpenMI standaard. In 2007 en 2008 heeft Alterra het voortouw genomen bij het ontwikkelen van de Java implementatie van de OpenMI standaard.

Alterra verricht deze werkzaamheden als lid van de OpenMI Technical Committee, dat ressorteert onder de overkoepelende internationale OpenMI Association en leden heeft in verschillende Europese landen.

Doelstelling

Het OpenMI heeft een duidelijk positie verworven, zowel binnen Europa. Doel van dit project is het alle initiatieven waarbinnen OpenMI een rol speelt, bij elkaar te brengen. De specifieke doelstellingen voor 2013 zijn:

 • het doorontwikkelen van de OpenMI 2.0 Java SDK (Software Development Kit),
 • meewerken aan het opnemen van OpenMI als OGC standaard,
 • verder ontwikkelen en promoten van OpenMI

Er zijn geen wijzigingen in doelstelling ten opzichte van vorig jaar. Wel is er een inhoudelijke uitbreiding (richting gewasmodellen en terrestrische ecosystemen).

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

OpenMI project:

 • Het maken van een JAVA OpenMI 2.0 SDK
 • Participeren in de testen die verplicht zijn voor de Registratie van de OpenMI 2.0 standaard als OGC (Open Geospatial Consortium) standaard.
 • Artikel voor een Special Issue in "Environmental Modelling & Software" afronden.
 • Bijdragen aan 1-2 peer reviewed papers.
 • Bezoek aan workshops en/of congressen.

NHI project:

 • Op verzoek leveren van specifieke OpenMI expertise binnen NHI.

Resultaten

Resultaten van de twee subprojecten zijn:

OpenMI project:

 • OpenMI 2.0 Java SDK, een artikel voor een Special Issue in "Environmental Modelling & Software" en een bijdrage als (co)auteur aan 1-2 peer reviewed papers.

NHI project:

 • Ad-hoc advisering mbt OpenMI.

Publicaties