Project

Modulaire Microbiële Bioraffinage

Diverse bacteriële stammen zullen worden gekarakteriseerd op hun potentie voor afbraak van met name koolhydraat polymeren. Middels proteomics en metabolomics analyses zullen de actieve uitgescheiden enzymen en hun afbraak producten worden gekarakteriseerd.

Een functionele beschrijving van de diverse enzymen zal worden gebruikt om de verschillende afbraak routes in een model te beschrijven. Verdere uitbouw van dit model zal leiden tot een kennisbasis waarmee nieuwe combinaties van micro-organismen kunnen worden uitgewerkt voor een optimale conversie toegespitst op de specifieke samenstelling van het reststroom product dat ter bioconversie wordt aangeboden.

Publicaties