Project

Mogelijk voorspellend model voor rifbeheer van Bonaire

Door het ontwikkelen van een model dat de invloeden op de verschillende riffen in kaart brengt, kan makkelijker beoordeeld worden wat de effecten van menselijk handelen zijn. In dit project worden de mogelijkheden voor een dergelijk model besproken.

Doelstelling

Caribisch Nederland beschikt over twee gebieden met koraalriffen, namelijk Bonaire en de Saba Bank. Van het rif van Bonaire is bekend dat het de laatste veertig jaar achteruit is gegaan door verschillende nog niet geheel duidelijke oorzaken. De koraalriffen van de Saba Bank liggen buiten de directe invloedsfeer van de mens wat betreft nutriënten en run-off. Wel wordt er op de Saba Bank gevist op rifvissen en kreeften.

Een van de invloeden op de koraalriffen is de koraalduivel, een invasieve soort, die sinds enkele jaren zich gestaag uitbreidt over het Caribisch gebied. Op Bonaire wordt de koraalduivel lokaal in bedwang gehouden, onder andere met vele vrijwilligers. De Saba Bank is moeilijk bereikbaar en daarom niet te beïnvloeden.

Doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheden voor een model dat de belangrijkste invloeden op de verschillende riffen in kaart brengt en mogelijk evalueert. Dit vergemakkelijkt het beoordelen van effecten van menselijk handelen en ondersteunt daarmee het beleid en beheer van deze waardevolle gebieden.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

  • Rapport waarin de mogelijkheden van het opzetten van een voorspellend model besproken worden alsmede een realistische aanpak, tijdsplanning en kostenraming.
  • Kennisverspreiding naar de doelgroepen.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Literatuurstudie
  • Overleg met wetenschappers die koraalrifmodellen in hun bezit hebben.
  • In kaart brengen van belangrijkste bedreigingen in Bonaire en de Saba Bank. 
  • Onderzoeken mogelijkheid voorspellend model door aanpassen van een bestaand model.

Publicaties