Project

Mogelijkheden om ecosysteemdiensten in te passen in het beheer van de ruimtelijke omgeving

Over ecosysteemdiensten is al veel kennis uit onderzoek beschikbaar. Het project OpenNess ontwikkelt mogelijkheden om deze kennis in de praktijk te benutten en ecosysteemdiensten in te kunnen passen in het beheer van land, water en stedelijke omgeving.

Doelstelling

Er is al veel bekend over de sociaal-economische betekenis van natuurwaarden en ecosysteemdiensten, maar het onderzoek daaraan is tot nu toe nog vooral verkennend. Een volgende stap is daarom de inmiddels beschikbare kennis te benutten in de praktijk. Het project OpenNess ontwikkelt met deze kennis innovatieve en praktische manieren om ecosysteemdiensten en natuurwaarden op te nemen in het beheer van land, water en stedelijke omgeving. Het project geeft ook opties om met ontwikkelde concepten ecologische en economische vraagstukken op te lossen en de leefomgeving te verbeteren. In verschillende case studies is nauwe samenwerking met stakeholders van overheid en bedrijfsleven om politieke en beheersvraagstukken beter te kunnen begrijpen.

Ook wordt de effectiviteit van financiële prikkels en andere sturingsmechanismen verkend, zoals financiële vergoeding voor ecosysteemdiensten, compensatiemaatregelen bij verlies aan biodiversiteit, en land and ecosystem accouting waarbij verlies aan biodiversiteit in geld wordt uitgedrukt.  

Resultaten (beoogd)

  • Een methode om te analyseren hoe de verschillende natuurwaarden bijdragen aan ecosysteemdiensten.
  • Een methode om de invloed van meerdere factoren op ecosysteemdiensten te kunnen onderzoeken.
  • Een integratie van beoordelingsmethoden om keuzen in het beheer te kunnen beoordelen
  • Richtlijnen voor het gebruik van financiële en niet-financiële waardering bij specifieke beleidskeuzes.
  • Het digitale kennissysteem ‘Menu of Multi Scale Solutions’, dat onderdeel wordt van het ‘Biodiverity Information Centre’.