Monitor Bruinvis

Project

Monitor Bruinvis

Onderzoek aan dieet- en contaminantenonderzoek aan gestrande bruinvissen werd t/m 2015 door IMARES werd uitgevoerd als onderdeel van het BO-projecten ‘Bruinvis - populatie, dieet en contaminanten’. Het onderzoek naar de doodsoorzaken van bruinvissen werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Aangezien Nederland de wettelijke verplichting heeft om aan te tonen welke sterfte van gestrande bruinvissen gerelateerd is aan visserij, is onderzoek naar doodsoorzaken van gestrande bruinvissen met ingang van 2016 in een WOT-taak vastgelegd.