Project

Monitor Wintersterfte Bijen

Door meerjarig monitoringsonderzoek uit te voeren, kan inzicht verkregen worden in de relatieve omvang van bijensterfte. Dit is van belang om trends en factoren die de bijengezondheid beïnvloeden in te schalen.

Er wordt een online enquete opgezet voor bijenhouders, waarmee wordt voldaan aan de vraag voor een eenduidig en tijdig wintersterfte getal (stap 1), maar levert tegelijk beleidsrelevante informatie over de bijenhouderij (stap 2; knelpunten, kennisniveau etc.).

Publicaties