Project

Monitor duurzaam voedsel

Er is een toenemende aandacht voor duurzaam voedsel bij de overheid en bij het bedrijfsleven. Voorts is er gebrek aan andere, geïntegreerde informatie over de consumptie van duurzaam voedsel op de Nederlandse markt met uitzondering van de eerder verschenen Monitor Duurzaam Voedsel.

Projectdoelstelling

De doelstelling van het project Monitor Duurzaam Voedsel is het opstellen van publieke rapportage met relevante marktgegevens die inzicht geven in het aandeel van duurzaam voedsel in de Nederlandse consumptie en een ontwikkeling deze consumptie laten zien ten opzichte van voorgaande jaren.

De werkwijze

De activiteiten zijn vergelijkbaar met de activiteiten in 2016, d.w.z. het verzamelen, aggregeren van gegevens voor 3 verkoopkanalen, jaarlijks In 2017 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Bespreken marktontwikkelingen voor 2016 met keurmerkhouders en andere (markt)partijen
  • Verzamelen gegevens verkoopkanalen en update. Inclusief koppeling en validatie databasegegevens supermarktkanaal en update database voor het supermarktkanaal.
  • Aggregatie, analyse van alle gegevens (3 verkoopkanalen).
  • Samenstelling rapportage via factsheet.
  • Voorleggen resultaten (een deel van cijfers en teksten) aan de keurmerkhouders en verwerken commentaar.
  • Samenstelling rapportage via website
  • Nazorg (vragen naar aanleiding van de publicatie)
  • Projectmanagement en review

In de jaren 2018-2019 zullen jaarlijks vergelijkbare werkzaamheden plaats gaan vinden ten behoeve van de jaarlijkse updates van de Monitor.