Project

Monitor voedselverspilling

Voedselproductie hangt nauw samen met het gebruik van grondstoffen, met klimaat en ontwikkeling van landen in de wereld. Voedselverspilling is een zichtbare graadmeter van inefficiënties in keten t.a.v. grondstoffen, milieu, en sociaal-economische aspecten. De voortgang van het terugdringen van voedselverspilling wordt door Wageningen University & Research gemeten met de Monitor Voedselverspilling. Deze meting is, gebaseerd op openbare gegevens op het gebied van afval- en reststroomverwerking.

In 2014 is een start gemaakt met de verkenning van een zelfrapportage mechanisme om de huidige monitor te transformeren van een afvalmanagement perspectief (‘achterkant’) naar een ketengericht reststromen perspectief (‘voorkant’). In 2015 zal deze verkenning worden afgerond met het gereed komen van een zelfrapportage instrumentarium, die aansluit bij het informatiemanagement van bedrijven uit de keten en andere rapportagemechanismen zover die van toepassing zijn, waaronder bijvoorbeeld de Monitor Voortgang Verduurzaming Voedsel, CBS statistieken en de MJA-3 afspraken (RVO).

Het transformeren van de monitor in richting keten en zelfmonitoring, houdt tevens de verkenning in voor het inrichten van een Publiek-Private Samenwerking om voor de volgende beleidsperiode (2016-2020) de voortgang, betrouwbaarheid van de data en de mogelijkheden tot preventie en reductie van voedselverspilling in kaart te brengen.

Door actieve inbreng vanuit het bedrijfsleven kan zowel sector als product-specifieker voortgang worden gemaakt om verspilling terug te dringen. Vervolgens kan in 2016 de monitoring van voedselverspilling in dit verband worden opgezet, welke gericht is op het ontsluiten van betrouwbare, geldige sectorinformatie over de effciënte inzet van grondstoffen en het verwaarden van reststromen uit de voedselketen.

inShare

Publicaties