Project

Monitoring BbE

In dit project zal worden onderzocht hoe een monitoringsysteem voor de biobased economy kan worden opgezet. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal studies die recent door FBR en LEI zijn uitgevoerd.

Komend jaar zal een monitoring moeten worden opgezet van het businessplan biobased economy en de effecten van beleid. De monitoring zal antwoord moeten geven op twee vragen:

  • Hoe groot zijn de stromen die omgaan in de biobased economy?
  • Hoe ontwikkelen de stromen zich in de loop van de tijd?

In dit project zal worden onderzocht hoe een monitoringsysteem voor de biobased economy kan worden opgezet. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal studies die recent door FBR en LEI zijn uitgevoerd.

De monitoring zal waarschijnlijk een combinatie worden van CBS statistieken, macro economische verkenning en kwalitatieve analyse van nieuwe bedrijfsactiviteiten. In het project wordt ook samengewerkt met het CBS en het team werkt nauw samen met de opdrachtgever.