Project

Monitoring and facilitation to improve the innovativeness of firms that lead transitions

New initiatives appear in which firms take the lead in improving the environmental and social performance of agricultural sectors. The aim of this study is to provide insight into the types of interventions that researchers can take to enhance the innovation capacity of such initiatives.

Met het initiatief Duurzame Zuivelketen (DZK) werkt de Nederlandse zuivel aan verduurzaming. Wageningen Economic Research ondersteunt sinds 2012 de veranderstrategie van de zuivelsector met de Sociale Innovatie Aanpak. We brengen perspectieven van boeren, adviseurs en andere belanghebbenden in beeld, reflecteren samen met het DZK op de uitgevoerde veranderstrategie, en organiseren creatieve workshops met zuivelpartijen om nieuwe best practices en oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Dit doen we in nauwe samenwerking met collegas die de duurzaamheidsprestaties monitoren. In dit project reflecteren we op onze rol in dit project en schrijven een wetenschappelijk artikel waarin de kern van onze aanpak staat beschreven.

 

Publicaties