Project

Monitoring duurzame landbouw

Lanceren website duurzaamheidlandbouw.nl met de duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Doelstelling project

Betere informatievoorziening tegen lagere kosten door gebruik van website . De website levert een meer actuele, structureel beschikbare, beter onderbouwde en goed ontsluitbare kwantitatieve monitor duurzame landbouw. De website draagt bij aan een consistente kennisuitwisseling, die efficiƫnt benut kan worden. Hiermee wordt ook een groter gebruik van de gegevens beoogd dan bij de papieren versie waardoor duurzaamheidsaspecten vaker in beslissingen worden meegenomen.

Resultaten

Publicaties