Project

Monitoring en advisering genetische diversiteit

Dierrassen met een kleine populatieomvang (zeldzame rassen) zijn kwetsbaar, en de genetische samenstelling van de rassen vertoont meestal een grote dynamiek. Daarom is periodieke monitoring van genetische diversiteit binnen populaties van belang.

Ontwikkeling van duurzame, ras-specifieke fokprogrammas vraagt om periodieke monitoring en analyse van de genetische diversiteit binnen het ras. Wanneer de inteelttoename te hoog is, kan het fokprogramma met specifieke maatregelen worden bijgestuurd en kan het beleid van de rasorganisatie worden aangepast.

Stamboeken en rasverenigingen en SZH vragen CGN regelmatig om advies. Een groot aantal stamboeken heeft met de inwerkingtreding van de nieuwe fokkerijverordening ras-specifieke fokprogrammas ingediend. Erkende stamboeken (niet alle rasorganisaties zijn erkend als stamboek) worden geacht om populatie-omvang en inteelttoename te monitoren.

Publicaties