Project

Monitoring energiezuinige bioteelt tomaat en paprika

Wageningen UR Glastuinbouw heeft in het kader van Het Nieuwe Telen de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het inblazen van buitenlucht bij verschillende gewassen. Deze ervaring kan in dit project worden toegepast. Het project zou ook een goede aanvulling zijn op het Parapluplan inbrengen buitenlucht”. Ook kunnen de resultaten van het project worden vergeleken met die uit het project “Teeltbegeleiding en resultaatmonitoring van geconditioneerde teelten” bij BiJo.

Gebroeders Verbeek zijn bezig met innovaties op het gebied van energiezuinige bioteelt. Ze hebben intensief bijgedragen aan het INES netwerk en hebben daarin hun ideeën uitontwikkeld. Er lopen momenteel twee sporen op het bedrijf:  (1) De nieuwbouw, waarin de ideeën uit INES en Het Nieuwe Telen over energiezuinige teelt zullen worden toegepast en (2) Het ontwerpen van een nieuwe manier van buitenlucht inbrengen in een bioteelt van tomaat en paprika. Dit tweede stuk wordt uitgevoerd onder het “Parapluplan inbrengen buitenlucht” van kas als energiebron. Het tweede stuk bevindt zich nog in de ontwerpfase en zal worden uitgevoerd in de bestaande kas, maar voor het eerste stuk wordt er al gebouwd. Climeco heeft in nauw overleg met Wageningen UR Glastuinbouw en de ondernemers een energiezuinige installatie ontworpen voor dit eerste stuk in de nieuwe kas. Hierin wordt het Nieuwe telen mogelijk gemaakt, maar nog zonder de in het parapluplan te ontwikkelen inblaassysteem. Deze nieuwe installatie en deze teelt willen we nu samen met Climeco gaan monitoren om de prestaties te optimaliseren en de installatie tijdens de teelt optimaal af te stellen op het gewenste resultaat.

Doelstelling

Technische doelstellingen

  • Het monitoren en optimaliseren van een energiezuinige bioteelt.
  • Optimale benutting van het systeem bij Gebr. Verbeek
  • Beheersing van de luchtvochtigheid in een grondteelt.
  • Lessen voor doorontwikkeling en toepassing voor andere (biologische) telers

Energiedoelstellingen

  • In een biologische teelt is meer ontvochtiging nodig dan in een substraatteelt. Daardoor kan met de energiezuinige ontvochtiging van een climecoventsysteem ook meer energie worden bespaard. Gestreefd zal worden naar een gasverbruik van 25 tot 30 m3/m2 per jaar.
  • Door niet meer dan de noodzakelijke hoeveelheid te ontvochtigen zal het elektriciteitsverbruik beperkt blijven.

Publicaties