Project

Monitoring praktijkprojecten

Kennisuitwisseling heeft de sector groot gemaakt. Door de plus- en minpunten van praktijk innovaties breed in de sector te delen is de concurrentiekracht van de sector vergroot. Verschillende monitoringsprojecten uit het verleden, waarin de kennisuitwisseling werd geborgd, hebben de bereikbaarheid en inzet van innovaties vergroot zodat energiebesparing breed in de sector is doorgevoerd.

Bij het programma Kas als Energiebron heeft monitoring van innovaties in de praktijk altijd een belangrijke rol gespeeld. Goede idee├źn van telers kunnen in een monitoringsproject de kans krijgen om optimaal tot hun recht te komen, zodat praktijkervaring en wetenschappelijke kennis elkaar versterken. En als in onderzoeken de belangrijke fysiologische processen als fotosynthese en verdamping zijn verhelderd en de grenzen verder zijn verkend in kasproeven, dan is de noodzakelijke volgende stap de implementatie van de nieuwe kennis op praktijkbedrijven door monitoring

Publicaties