Project

Monitoring van effecten van het niet-behandelen van vleeskuikenouderdieren hanen op beschadigingen en uitval van de hennen

Met ingang van 1 januari 2019 is er een verbod op het behandelen van de snavels van moederdieren van reguliere vleeskuikens. Voor moederdieren van trager groeiende kuikens en vaderdieren (hanen) is vijf jaar uitstel verleend van het verbod op snavelbehandelen. Voor de achterste teen van de hanen geldt, dat in principe met ingang van 1-9-2021 dit verboden zal worden.

Alhoewel er enig inzicht is in de effecten van het niet behandelen van de hanen op het welzijn van de hennen, is er behoefte aan meer informatie. Zo is bij het koppel reguliere ouderdieren dat is waargenomen het percentage hanen relatief laag ten opzichte van de gangbare praktijksituatie (zowel bij het controle- als proefkoppel). En is bij het koppel ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens het effect op de productie onduidelijk, door (historische) verschillen in resultaten tussen de stallen.

Dit plan beschrijft daarom een aanvullende monitoring van 1 koppel onbehandelde hanen van ouderdieren van reguliere vleeskuikens en van 1 koppel ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens, teneinde meer informatie te verzamelen over het effect op het welzijn van de hennen en de technische prestatie van de koppels. De koppels volledig onbehandelde hanen zullen worden gemonitord op bedrijven met twee volledig identieke stallen (controle- en proefstal). Er zullen geen gedragswaarnemingen meer worden uitgevoerd omdat de reeds uitgevoerde monitoring geen effect laat zien op het (paar) gedrag van het weglaten van de behandeling (zowel bij reguliere moederdieren als moederdieren van trager groeiende vleeskuikens). De metingen die zullen worden uitgevoerd betreffen veer- en huidbeschadigingen, uitval door flankbeschadigingen en productiekenmerken, omdat deze belangrijke informatie geven over het effect van het niet behandelen van de hanen op het welzijn van de hennen.

Publicaties