Project

Monitoring van paraffine-achtige stoffen op Nederlandse stranden en in magen van noordse stormvogels

In de afgelopen tijd zijn er veel berichten over paraffine waargenomen, omdat stranden regelmatig ermee vervuild worden. Wij registreren een toenemende interesse vanuit media, politiek en overheid. Daardoor en door een geplande campagne van Stichting de Noordzee verwachten wij dat er binnenkort interesse vanuit de politiek over dit vraagstuk opkomt.

Burgers, NGO's en politici hebben aandacht voor dit probleem en beleidsmakers hebben een groeiende behoefte aan onderbouwde kennis. Paraffine is een aardolieproduct dat op grote schaal wordt gebruikt voor kaarsen, cosmetica, verpakkingsmateriaal en anderen. Mariene organismes zoals de noordse stormvogel (Fulmarus glacialis), maar ook honden op het strand, kunnen deze brokken inslikken, wat soms dodelijk kan zijn.

Noordse stormvogels hebben ook al last van plastic vervuiling op zee. Het opnemen van paraffine-achtige stoffen is dus een additionele stress voor deze dieren. Over de chemische effecten van paraffine op dieren is weinig bekend. Kustgemeentes en/of Rijkswaterstaat moeten bij sterk vervuilde stranden kosten maken om deze op te laten ruimen.

Verkennende studie

In deze verkennende studie willen wij drie vragen nagaan:

  1. In hoeverre betreffen dit soort strandingen echt paraffine? Soms lijken palmvet of andere stoffen erop.
  2. Hoe vaak worden dit soort stoffen in de magen van Noordse stormvogels aangetroffen, en betreft dit dan paraffine of andere stoffen?
  3. Is het mogelijk om toegevoegde of geadsorbeerde schadelijke stoffen te identificeren?

In de afgelopen jaren zijn regelmatig paraffinemonsters van het strand en uit stormvogelmagen verzameld. Deze monsters willen wij analyseren op hun chemische eigenschappen. We willen zeker weten of de verzamelde brokken paraffine zijn of palmolie of andere bulk-producten.

Voor zover haalbaar zal een eerste verkenning worden uitgevoerd naar aanwezigheid van toxische stoffen die tijdens de productie van het paraffine zijn toe gevoegd of naar restanten van het schoonmaakmiddel wat gebruikt wordt om de scheepstanks schoon te maken. De resultaten kunnen als basis genomen worden voor beleidmakers om meer gerichte controles in havens of op zee uit te voeren en voor eventuele voorbereiding van striktere internationale regelgeving.

Publicaties