Project

Monitoring, vitaliteit en bijplaatsingssucces Korhoen Sallandse heuvelrug

De Nederlandse Korhoenpopulatie is kritiek klein. In de afgelopen jaren komen steeds meer eieren niet uit en de kuikens die wel uitkomen overleven slechts enkele dagen. Vooralsnog is nog niet duidelijk of dit komt door klimaat en voedselbeschikbaarheid, door inteelt of een combinatie van deze factoren.

Doelstelling

Het doel van dit project is om vast te stellen wat de oorzaak is van de achteruitgang van de Nederlandse korhoenpopulatie en afgeleid daarvan inzicht te krijgen in hoeverre deze verholpen kunnen worden om het korhoen duurzaam te behouden in Nederland.

Werkwijze

Korhoenders uit Zweden zullen bijgeplaatst worden bij de korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. De dieren krijgen een voetring en enkelen ook een zender. Vrijgekomen veertjes dienen als bron voor het DNA paspoort. Ruiveren en eischalen van eventueel gevonden en uitgekomen nesten worden verzameld voor genetisch onderzoek. Als het erop lijkt dat een nest eieren niet uit gaat komen, worden deze vervangen door vitale eieren om te onderzoeken of deze kuikens betere overlevingskasen hebben. Dood gevonden dieren zullen aan een deskundige sectie worden onderworpen om inzicht te krijgen in de doodsoorzaam. Verder zal er geƫxperimenteerd worden met het kunstmatig bijvoeren en wordt overwogen om de dieren beter te beschermen tegen parasieten zoals teken.

Resultaten

Doorstart van het Nederlandse Korhoen? Oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud. (2014) H.A.H. Jansman, R. Buij, G.A. de Groot en M. Hammers. Alterra rapport 2596