Project

Monitoringssystematiek educatie-activiteiten nationale parken

De Nationale Parken hebben een gezamenlijke educatiestrategie opgesteld, met doelen voor beoogde kwaliteit van educatieactiviteiten. Thans is er behoefte aan een monitoringssystematiek om overzicht van alle educatieactiviteiten die in een nationaal park worden uitgevoerd, te verkrijgen, met als doel om te bepalen of ze passen bij de educatiestrategie Magische Momenten.

De Nationale Parken (NP) in Nederland hebben een gezamenlijke educatiestrategie opgesteld, met doelen ten aanzien van de beoogde kwaliteit van de educatieactiviteiten in de nationale parken en de begeleiders c.q. uitvoerders ervan, en ten aanzien van de beoogde effecten van deze activiteiten. Thans is behoefte aan een monitoringssystematiek om overzicht van alle educatieactiviteiten die in een nationaal park worden uitgevoerd, te verkrijgen, met als doel om te bepalen of ze passen bij de educatiestrategie Magische Momenten. Op basis van de resultaten van de monitoring die voortkomt uit de monitoringssystematiek kan bekeken worden of de educatiestrategie van een betreffend park zo nodig bijgesteld moet worden, en of de resultaten gebruikt kunnen worden om van elkaars praktijken te leren.

Publicaties