Project

Monstername en analyse konijnenmest

Forfaits voor stikstof en fosfaat voor konijenmest met minder dan 2,5 % droge stof.

Voor konijenmest met minder 2,5% droge stof worden forfaits voor de gehalten aan stikstof en fosfaat vastgesteld.

Publicaties