Project

Muizenonderzoek

In 2014 ontstond op veel plaatsen in Friesland een muizenplaag die veel schade veroorzaakte aan het grasland. Vanaf Februari 2015 is een onderzoek gestart naar de oorzaken, het verloop en de mogelijke bestrijding van deze muizenplaag.

Onderzoek naar de oorzaak en verloop van de muizenplaag in Friesland van 2014/2015.

Het betreft drie deelonderzoeken, te weten:

  • een ruimtelijke analyse van de oorzaken en het verloop van de muizenplaag mbv satellietbeelden
  • een onderzoek naar de nutrientenuitspoeling in de door muizengangen geperforeerde en kapotgevreten graslandbodems
  • een onderzoek naar graslandherstelmethodes en het verloop van het graslandherstel zelf nadat de muizenplaag heeft opgetreden.

Publicaties