Project

Multicellulair darmweefsel en immune sampling

Steeds meer bewijsvoering van epidemiologisch onderzoek, patiënt cohort en interventie studies tonen aan dat voedingspatronen een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van chronische ziekten. De laatste 20 jaar hebben een grote hoeveelheid studies correlaties aangetoond tussen eetpatronen en nutriënten en frequentie van diabetes en hoge bloeddruk. Eiwitten zijn essentiële componenten van onze voeding en zeer belangrijk in vele nutritionele en biologische processen.

Naast de aminozuren die gebruikt worden voor eiwitsynthese in het lichaam, kunnen eiwitten, of peptiden na gedeeltelijke afbraak van de eiwitten, uit voeding ook invloed hebben op cellulaire activiteiten, zoals van het immuunsysteem. Door interactie met het immuunsysteem kunnen eiwitten dit balanceren, maar anderzijds ook uit balans brengen en ontstekingen induceren. Daarnaast blijkt voedselbereiding (verhitting of verhitting in de aanwezigheid van suikers) een sterke invloed te hebben op hoe het lichaam op de eiwitten reageert. Ondanks alle kennis op cellulaire activiteiten van eiwitten en eiwit-afgeleide peptiden, is er maar weinig bekend van opname in de darm en vervolgens het effect van eiwitten of peptiden op het immuun systeem.

Achtergrond

Veel chronische ziekten hangen samen met het eetpatroon zonder dat duidelijk is wat de precieze interactie tussen het lichaam en voedingscomponenten is. Een belangrijk onderdeel van voeding zijn de eiwitten. De structuur van eiwitten kan ook door voedselbereiding, verhitting of verhitting in aanwezigheid van suikers, sterk worden veranderd, wat tot een verhoogde immunologische response kan leiden.

Verbeterde inzichten in hoe het lichaam eiwitten, of eiwit-afgeleide peptiden, opnemen en een interactie aangaan kunnen hierin waardevolle inzichten geven. Daarnaast zullen door de groeiende bevolking nieuwe eiwitbronnen noodzakelijk zijn, welke getest moeten worden op nutritionele kwaliteit en veiligheid. Tesamen is er dus een noodzaak voor modellen voor onderzoek naar de nutritionele kwaliteit en effecten van eiwit uit voeding op ons lichaam.

Onderzoeksdoel

Binnen dit onderzoek gebruiken we bestaande darmwand-modellen om opname en transport van eiwitten te analyseren. Op die wijze krijgen we inzicht in de structuur van eiwitten en peptiden, al dan niet verhit, die in directe aanraking met het immuunsysteem kunnen komen. De interactie met het immuunsysteem onderzoeken we door gebruik te maken van immuun cellen van ons aangeboren en adaptieve immuunsysteem. Deze experimenten zullen aantonen of de eiwitten of peptiden het immuunsysteem kunnen activeren, remmen, of ondersteunen.

De resultaten van deze studie zullen bijdragen aan kennis van nutritionele waarde en immuun-modulatie van eiwitten en aan de effecten van voedselbereiding hierop. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan inzichten in functionaliteit van eiwitten uit nieuwe en oude eiwitbronnen en inzicht geven in de relatie tussen eiwitten en chronische ziekten.