Project

Multifactorieel experiment wintersterfte honingbijen

Het bestuiven van gewassen door insecten, voornamelijk honingbijen, is essentieel voor de land- en tuinbouw. Echter, er is al jaren sprake van een bovengemiddelde sterfte onder honingbijen (Apis mellifera). Het is nu geaccepteerd dat de mate waarin bestuivers voorkomen wordt beïnvloed door meerdere stressoren, zoals ziekten, parasieten, beschikbaarheid van voedselbronnen, klimaatverandering, (verkeerd) gebruik gewasbeschermingsmiddelen en/of milieu vervuiling. De aanwezigheid van de exotische parasitaire mijt ‘Varroa destructor’ is een van deze vele factoren. De oorzaak is complex en verschilt per land en streek. Het is juist de combinatie van stressoren in de zomer die maakt dat honingbijen de winter vaak niet overleven.

Doelstelling

Dit project probeert een antwoord te geven op de vraag wat de relatieve en interactieve impact is van een veld realistische sub-letale dosis imidacloprid in relatie tot Nosema ceranae en Varroa destructor op het functioneren van honingbijen in een 2x2x2 factorieel ontwerp. 

Beoogd resultaat

Dit project is in 2013 het eerste jaar van een 2-jarig experiment. In overleg met het Ministerie van Economische zaken is afgesproken één eindrapportage af te leveren over het eerste (2013) en tweede (2014) jaar samen. Het tweede projectjaar (2014) wordt echter uitgevoerd onder Multifactiorieel onderzoek BO-20-003-024. Het experiment loopt door tot mei 2015 met medefinanciering uit het EU honing programma B0-20-003-043.

De rapportage en publicaties die verwacht worden na de afronding van dit project zullen worden geplaatst op BO-20-003-024. Hieronder staan de documenten gepubliceerd in 2013 die gelinkt zijn aan dit project.

Publications