Project

Multiplexscreening coccidiostatica en beta-agonisten

Coccidiostatica zijn toegelaten als veevoederadditief maar worden regelmatig op verslepingsniveau aangetroffen in niet-doeldiervoeders.

Doel van dit project is het ontwikkelen en toetsen van nieuwe, snelle en relatief goedkope gecombineerde screeningsmethoden voor het tegelijkertijd kunnen aantonen van meerdere coccidiostatica (met gecombineerde antilichamen) in eieren en veevoeder (verslepingsniveau).

Ook wordt een nieuwe test voor β-agonisten ontwikkeld. Hierbij gaat het om het meten van bekende β-agonisten maar ook om het meten van onbekende stoffen gebruik makend van het werkingsmechanisme (receptor) en structuurgerelateerd (door het toevoegen van nieuwe antilichamen).

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn het ontwikkelen en testen van nieuwe laboratoriummethoden.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in multiplex protocollen  met de Luminex voor het tegelijkertijd screenen van meerdere coccidiostatica in kippenvoer en ei en β-agonisten in urine. De ontwikkeling van de vijfplex voor coccidiostatica is gepubliceerd en een manuscript over de interne validatie is aangeboden voor publicatie. De publicatie over de inter-lab studie is in voorbereiding. 

Begin 2013 worden nog 3 β-agonisten toegevoegd aan de Luminex assay. Daarna wordt een volledige validatie en praktijktest uitgevoerd. Ook wordt onderzoek uitgevoerd naar de receptortest voor β-agonisten met nieuwe zuivere recombinant receptoren.

Publicaties