Project

Mytoolbox

RIKILT neemt deel aan consortium dat zal onderzoeken hoe alle actoren in de food-, feed- en (landbouwpoducten-)afvalketens in de EU kunnen samenwerken om verspilling door mycotoxine besmetting in gewassen die in de EU verbouwd zijn te voorkomen. Een resultaat van die samenwerking zal zijn dat het mycotoxinegehalte in levensmiddelen verlaagd wordt wat de volksgezondheid ten goede komt en het vertrouwen van de consument in het voedsel vergroot.

RIKILT neemt deel aan consortium dat zal onderzoeken hoe alle actoren in de food-, feed- en (landbouwpoducten-)afvalketens in de EU kunnen samenwerken om verspilling van gewassen die in de EU verbouwd zijn door mycotoxin besmetting te verminderen.

 

Doel van het project is om in de EU gewassen te verbouwen met een laag gehalte aan mycotoxinen zodat er een verlaagd gezondheidsrisico is voor mens en dier, minder voedselverspilling is, het vertrouwen van de consument groter wordt en daardoor de internationale positie van de EU versterkt wordt. Hiervoor wordt een Toolbox, e-tool, ontwikkeld waarmee elke actor in de hele keten specifiek advies krijgt over hoe het mycotoxine gehalte zo laag mogelijk gehouden kan worden (preventie en controlemaatregelen). Tevens wordt, op basis van de mycotoxinegehaltes, advies gegeven wat de mogelijke toepassingen kunnen zijn voor de batch en hoe monitoring zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. De e-tool is een levende tool, kan op elk moment aangepast worden, en moet gevoed worden met data. Een deel van de invoerdata zal worden ontwikkeld in het project. De e-tool wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de ketens van granen en vijgen.

Publicaties