Project

NETGREEN, network for green economy indicators

De afgelopen jaren zijn verschillende internationale initiatieven geweest om indicatoren te ontwikkelen voor de koppeling tussen ecologische draagkracht en economische groei. Invulling van bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling, blijft sterk gedreven door disciplinaire specialisatie. Onderzoek en beleid heeft onvoldoende aandacht besteed aan de beperkingen van indicatoren die economische en ecologische vooruitgang meten. Dit is door de Beyond GDP discussies op de kaart gezet.

NETGREEN brengt de bestaande inzichten over vergroening van de economie in kaart. De beschikbare indicatoren - die inzicht geven in het versnellen van het vergroeningsproces van de economie in Europa worden in kaart gebracht. We streven er naar om gebruikers te ondersteunen die deze indicatoren willen gebruiken. NETGREEN richt zich op het brede spectrum van duurzame ontwikkeling, groene economie, groene groei en de Beyond GDP discussies. Resultaten worden toegankelijk gemaakt via een on-line website. Beoogde gebruikers zijn beleidsmakers maar ook bedrijven. Gelijktijdig zullen aanbevelingen worden gedaan voor het gebruik van deze indicatoren in praktijk.

Publicaties