Project

NETGREEN

NETGREEN heeft tot doel om de beschikbare indicatoren in kaart te brengen die inzicht geven in het versnellen van het vergroeningsproces van de economie in Europa. De nu beschikbare indicatoren worden in kaart gebracht.

Gebruikers die deze indicatoren willen gebruiken worden ondersteund. NETGREEN richt zich op het brede spectrum van duurzame ontwikkeling, groene economie, groene groei en de ‘Beyond GDP’ discussies.

Deliverables

WP2 – Overzicht van initiatieven en actoren WP3 – Typologie en website van indicatoren WP4 – Roadmap voor een groene economie – pragmatische oplossingen voor Europa WP5 – Stakeholders en kennisverspreiding Deliverables: Report on indicator typology Policy brief on resource efficiency Policy brief on climate change agreements Policy brief on eco innovation action plan Policy brief on the green economy roadmap Final conference

Publicaties