Project

NEXTGEOSS

NEXTGEOSS (Next Generation GOESS for Business & Innovation) project maakt een federatieve data hub voor de toegang en exploitatie van aardobservatie en in-situ data, met inbegrip van gebruikersvriendelijke tools om deze data te verzamelen, te ontsluiten, en toe te passen in de verschillende Wageningen University & Research domeinen en voor het creëren van innovatieve en business georiënteerde applicaties.

Wageningen Environmental Research (Alterra) draagt in NEXTGEOSS bij aan landbouw & biodiversiteit research pilots. Verder helpt Wageningen Environmental Reesarch om de activiteiten goed te laten aansluiten op de mondiale monitoringsnetwerken GEO-GLAM en GEO-BON. De landbouw pilot richt zich op het beter ontsluiten van op satellietbeelden gebaseerde gewasindicatoren en gewas gerelateerde in-situ data voor mondiale landbouw monitoring. We richten ons bijvoorbeeld op het verbeteren van viewers om gewasgroei te visualiseren en het ontsluiten van lokale in-situ data om oogstvoorspellingen te verbeteren. De biodiversiteit pilot richt zich op een European Data Hub voor uit remote sensing (RS) afgeleide Essential Biodiversiteits Variabelen (EBVs) ter ondersteuning van mondiale biodiversiteits monitoring. NextGEOSS richt zich dus op het ontsluiten en verbinden van vrij beschikbare satellietdata en in-situ data in Europese en mondiale datacentra voor toepassingen binnen Wageningen University & Research.

Toepassingen

Product 1: AGRO-STAC view ism VITO

De web applicatie (viewer). Selecteer bijvoorbeeld het domein ‘crop’, en crop type ‘bread wheat’ en trait  ‘above ground biomass (oven dry wt)...’. Daarna vind je op de kaart experimenten zoals in Mexico. Na het selecteren van een experiment, verschijnen de observaties, en metdata, in de grafieken en tabellen in het rechterdeel.

Product 2: Portaal om Europese habitatkaarten in de 'cloud' te processen

Via het door ons gemaakte portaal kunt u nu het gewenste EUNIS-habitat type selecteren (op EUNIS niveau 3), en kiezen uit 30 beschikbare voorspellende variabelen. Het model kan vervolgens in de cloud gedraaid worden met deze variabelen en de bebschikbare vegetatieopnamen. Het resultaat, de habitatkaart (habitatgeschikheidskaart), kan in de webapplicatie worden bekeken, en indien het voldoet aan de wensen worden gedownload.

Publicaties