Project

NK Fossielloze en duurzame Demokassen, Fase 1: realisatie en eerste demo's

In de komende jaren zullen glastuinbouwondernemers hun aardgas verbruik moeten decimeren of geheel tot nul moeten terugbrengen. Daarnaast hebben ze te maken met de nieuwe richtlijnen rondom water en nul-emissie rond mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Op het gebied van hoog energie vragende gewassen zijn de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gemaakt op dit terrein waarbij het Innovatie en demonstratie centrum (IDC) van Kas als Energiebron een belangrijke rol vervult. Voor een groot deel van de sector, met name het middensegment qua energiegebruik in de siersector is nog veel winst te behalen en met name op de duurzaamheidsaspecten energie, water en emissie van nutriënten en gewasgezondheid

Om hier de gewenste versnelling te bereiken wordt extra ingezet in de vorm van de realisatie en demonstratie in vier nieuwe kassen die voldoen aan een set van eisen: toepassing van Het Nieuwe Telen, maximalisatie van benutting van natuurlijk- en kunstlicht, een nul- emissie van water en nutriƫnten, een volledig fossielvrije energetische invulling en het kunnen toepassen van de modernste technieken rond gewasgezondheid. De kassen zijn opgezet volgens het concept van de (all electric) Next generation semi gesloten kas met een warmtepomp die zijn warmte haalt uit de ontvochtiging van diezelfde kas. Tijdens de demonstraties worden 4 verschillende gewassen uit het middensegment gelijktijdig geteeld.

Publicaties