Project

NK Tulpen zonder gas

De bloembollensector heeft in "Op naar een Vitale Teelt in 2030" de ambitie uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te willen produceren. Daarvoor is het nodig om het energieverbruik, met name het gebruik van aardgas, snel terug te brengen. Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van het huidige kabinet om het gebruik van aardgas te reduceren. De bloembollensector ziet kans om met de ontwikkeling van nieuwe technieken snel stappen te kunnen maken. De dominante bedrijfstypes in de bloembollensector zijn 1) "Telers", bedrijven die uitsluitend bollen telen (± 48% van de bedrijven), 2) "Teler/broeiers", bedrijven die zowel telen als broeien (± 40%), en -"Broeiers", bedrijven die uitsluitend broeien (± 12%).

Teler/broeiers telen tulpenbollen van oktober t/m juli en broeien de bloemen van december t/m april, waarna de kas szomers leeg staat. In die periode is de totale globale instraling 2400-2500 MJ/m2, equivalent aan 70 m3 gas.

Een gemiddeld teler/broeier bedrijf met 30 ha tulpen, een kas van 6000 m2 en een productie van 12 miljoen tulpen verbruikt voor sneldrogen, nadrogen, bewaren en voor de kasverwarming in totaal 185.000 m3 gas. In de maanden mei t/m september zou met een kas van 6000 m2 het equivalent van ± 420.000 m3 gas geoogst kunnen worden. Omdat de kas leeg staat kan men de temperatuur hoog laten oplopen en zo met minder water meer warmte oogsten.

Warmte oogsten, opslaan en gebruiken

Het sneldrogen met warme kaslucht bespaart op zo'n bedrijf 5000 m3 gas. Maar wanneer de kaswarmte opgeslagen kan worden voor gebruik 's nachts wordt 10000 m3 gas bespaard. Kan de warmte langer opgeslagen worden dan kan het ook voor nadrogen en bewaren gebruikt worden en wordt nog eens 30.000 m3 bespaard. Seizoensopslag in een goed geïsoleerde tank maakt het gebruik van de zomerse warmte ook voor de broei in de winter mogelijk. Hiermee wordt nog eens 145.000 m3 gas bespaard en worden tulpen zonder gas geproduceerd.

Door het bedrijf Ruijter Bloembollen is een eenvoudige manier bedacht om met water 's zomers de kaswarmte te oogsten en goed geïsoleerd op te slaan om het voor drogen en bewaren te gebruiken, en om het op te slaan voor het gebruik in de winter bij de broei van de tulpen.

Doelstelling is om dit systeem van warmte-oogsten te testen en na te gaan of het efficiënt en effectief genoeg is om zonder warmtepomp de geoogste en/of opgeslagen warmte te benutten.

Het gehele proces van warmte oogsten, opslaan en gebruiken wordt gemonitord (sensoren en dataloggers) en geanalyseerd door WUR Glastuinbouw & Bloembollen.

Publicaties