NKWK Kustgenese II

Project

NKWK Kustgenese II

In het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) wordt door overheden, kennisinstellingen, universiteiten en bedrijfsleven samengewerkt om actuele vragen rond water en klimaat op te pakken. Kustgenese 2.0 is één van de onderdelen van NKWK. Het is een onderzoeksprogramma uit het Deltaprogramma rond lange-termijn kustgedrag (zoals door versterkte zeespiegelstijging) en de toekomst van het suppletieprogramma, in opdracht van het Ministerie van I&W. Wageningen Marine Research brengt via het KB-programma additionele input in. In Kustgenese 2.0 zal in 2018 een pilot suppletie worden uitgevoerd in het Amelander Zeegat en hieraan wordt ook ecologische monitoring verbonden.