Project

NNN landelijk analyse

Dit onderzoekt vormt deel van deelproject Realiseren Natuurnetwerk Nederland: ecologische effecten landelijk en per provincie wat onderdeel uitmaakt van het PBL-project Evaluatie Natuurpact. Dit project levert een bijdrage aan de volgende onderzoeksvragen: Waar treedt winst en verlies van biodiversiteit op? Waar verbeteren of verslechteren de condities? Hoe zijn de ecologische effecten te verklaren, wat is de bijdrage van de provinciale strategieën en welke handelingsopties geeft dit?