Project

NNN_Actualisatie Vegetatie van Nederland

Actualisatie van de landelijke vegetatieclassificatie ten behoeve van Natura 2000 is noodzakelijk omdat (1) het bestaande overzicht op onderdelen verouderd is en (2) veel nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen. Ook is implementatie in SynBioSys nodig voor een eenduidige toewijzing van opnamen aan habitattypen (m.b.v. Associa).

Actualisatie van de landelijke vegetatieclassificatie ten behoeve van Natura 2000 is noodzakelijk omdat (1) het bestaande overzicht op onderdelen verouderd is en (2) veel nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen. Ook is implementatie in SynBioSys nodig voor een eenduidige toewijzing van opnamen aan habitattypen (m.b.v. Associa).

Publicaties