Project

NVK - Betrokkenheid en beleving

In 2016 brengt het PBL een nieuwe natuurverkenning uit. De ambitie van dit project is het verkennen van de perspectieven van de Europese Biodiversiteit Strategie na 2020.

In 2016 brengt het PBL een nieuwe natuurverkenning uit. De ambitie van dit project is het verkennen van de perspectieven van de Europese Biodiversiteit Strategie na 2020. Een belangrijke uitdaging is de vraag hoe dit beleid zich kan verbinden met de beleving en waardering van de Europese volkeren. Doel van dit project betreft het leveren van bijdragen aan het PBL-project vanuit de kennis over beleving en betrokkenheid van de maatschappij met natuur en landschap in Europa. Voor 2014  zijn de belangrijkste producten vooralsnog:

  •  Scoping document
  • Concept document met beschrijving van de scenario basis: huidige status van beleving van en betrokkenheid met natuur en landschap en factoren die deze bepalen)
  • Concept document met beschrijving van de twee contextscenario’s: de ontwikkeling in beleving van en betrokkenheid met natuur en landschap tot 2050 bij een hoge en lage druk scenario bij bestaand beleid.

Deliverables

  • Bijdrage aan PBL Scoping document
  • Bijdrage aan PBL Concept document met beschrijving van de scenario basis: huidige status van beleving van en betrokkenheid met natuur en landschap en factoren die deze bepalen)
  • Bijdrage aan PBL Concept document met beschrijving van de twee contextscenario’s: de ontwikkeling in beleving van en betrokkenheid met natuur en landschap tot 2050 bij een hoge en lage druk scenario bij bestaand beleid.

Publicaties