Project

NVK - Kwantitatieve scenario's

Dit project is een onderdeel van de komende Natuurverkenning en zal in samenwerking met het PBL worden uitgevoerd. De tijdshorizon van de verkenning richt zich op 2020 en 2050. Het studiegebied is de EU28 met nadruk op Noordwest Europa vanwege databeschikbaarheid.

De te ontwikkelen scenario-beelden zullen primair beoordeeld worden op realisatie van de EU-biodiversiteit strategie. Binnen het project zullen ruimtelijk expliciete en kwantitatieve uitwerkingen gemaakt worden van een base line scenario (business as usual) en van circa vier qua natuuropvatting verschillende normatieve scenario‚Äôs, bijvoorbeeld 1) vitale biodiversiteit natuur, 2) landschapsbelevingsnatuur, 3) functionele/ ecosysteem diensten natuur en 4) productieve/inpasbare natuur.

Deliverables


4-5 ruimtelijke GIS-bestanden

Deze resultaten betreffen kaarten die intern gebruik worden voor de NVK die in 2016 dient te verschijnen.

 


Publicaties