Project

NVK Modellering

Dit onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling en analyses van de normatieve scenario’s van de ‘European Outlook/ Europese Natuurverkenning’ uitgebracht door het PBL in 2016.

In het kader van de lopende Europese discussie over het natuurbeleid heeft het Ministerie van EZ het PBL verzocht om een Europese Natuurverkenning uit te voeren in navolging van de Natuurverkenning voor Nederland (PBL, 2012). Hierbij wordt op basis van de verschillende Europese waarden en natuurbeelden een aantal perspectieven ontwikkeld over de natuur in Europa in 2050. In kaartbeelden wordt uitgewerkt hoe de natuur er in de verschillende perspectieven in 2050 uit zal zien. Vervolgens worden deze kaartbeelden beoordeeld met enkele indicatoren.

Het project ‘NVK Modellering 2015’ levert een bijdrage aan de ontwikkeling en analyses van de normatieve scenario’s van de ‘European Outlook/ Europese Natuurverkenning’ uitgebracht door het PBL in 2016. Er wordt met name onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de kaartbeelden en de beoordeling met nog te ontwikkelen indicatoren. De werkzaamheden betreffen met name GIS-bewerkingen, aggregeren resultaten uit modellen tot indicatoren, bijwonen workshops en rapportage.

Publicaties