Project

NVK Normatieve scenario's

Dit onderzoek levert de onderbouwing van de normatieve scenarios ontwikkeld in het kader van van deEuropean Outlook/ Europese Natuurverkenning.

Deze studie wordt uitgebracht door het PBL in 2016. De werkzaamheden in het project focussen met name op de bijdrage aan het beschrijven van de perspectieven door een  analyse van de sturingsmechanismen in het huidige Europese beleid en welke ervaringen hiermee opgedaan zijn. Hierbij wordt ook specifiek gekeken naar de ervaringen met het huidige beleid rondom Natura 2000 in enkele landen. Op basis van deze analyse zal gekeken worden welke beleidsinstrumenten kansrijk zijn om de diverse perspectieven beschreven in de European Outlook te realiseren en om inspirerende voorbeelden hiervan te geven.  

Deliverables:

  • WOt-interne notitie over workshops
  • WOt-technical report over survey
  • Wetenschappelijk artikel (doorgeschoven product van WOT-04-010-036.31)

Publicatie

Kamphorst, D.A. , I.M. Bouwma & T. Selnes (2015) Societal involvement in Natura 2000 areas. Experiences in Denmark, England and Germany, WOt-paper 41 UK

Kamphorst, D.A. , I.M. Bouwma & T. Selnes (2015) Gesellschaftliche Beteiligung in Natura 2000-Gebieten. Erfahrungen in Dänemark, England und Deutschland, WOt-paper 41 DE