Project

NVWA-monsters meststoffen

Door de Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit worden regelmatig mestmonsters genomen op verzoek van het ministerie van EZ. Het Rikilt analyseert deze en stuurt de resultaten door naar het ministerie middels een briefrapport.

Door de Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit worden regelmatig mestmonsters genomen op verzoek van het ministerie van EZ. Het Rikilt analyseert deze en stuurt de resultaten door naar het ministerie middels een briefrapport.

Publicaties