Project

NWO-UDW Ghana Port Development

Het NWO-programma Urbanising Deltas of the World (UDW) heeft als doel kennis te vermeerderen over deltagebieden en bij te dragen aan waterveligheid, voedselvoorziening en duurzame economische ontwikkeling. Binnen de UDW-call is een onderzoeksproject gehonoreerd met de titel Integrated and Sustainable Port Development in Ghana within an African Context. De activiteiten rondom traditionele havenontwikkeling tasten ecosystemen aan en bedreigen ecosysteemdiensten en socio-economische functies.

Recente initiatieven zoals de Sustainable Ports Guidance van PIANC en IAPH stellen een nieuwe aanpak voor duurzame havenontwikkeling voor. Dit project heeft als doel om instrumenten te ontwikkelen binnen een raamwerk van belanghebbenden voor de integrale en duurzame ontwikkeling van havens in Afrika, door te focussen op de haven van Tema in Ghana als proefproject. WUR is partner in dit project en brengt kennis en expertise in op het gebied van kustecosystemen en Bouwen met de Natuur.

Binnen de UDW-call is een onderzoeksproject gehonoreerd met de titel Integrated and Sustainable Port Development in Ghana within an African Context. De activiteiten rondom traditionele havenontwikkeling tasten ecosystemen aan en bedreigen ecosysteemdiensten en socio-economische functies. Recente initiatieven zoals de Sustainable Ports Guidance van PIANC en IAPH stellen een nieuwe aanpak voor duurzame havenontwikkeling voor. Dit project heeft als doel
om instrumenten te ontwikkelen binnen een raamwerk van belanghebbenden voor de integrale en duurzame ontwikkeling van havens in Afrika, door te focussen op de haven van Tema in Ghana als proefproject. WUR is partner in dit project en brengt kennis en expertise in op het gebied van kustecosystemen en Bouwen met de Natuur.

Publicaties