Project

Naar een WUR benadering van True Pricing

In de PPS eerlijke en echte prijs voor duurzame producten is er onduidelijkheid wat echte prijzen precies zijn. Er zijn drie benaderingen mogelijk: op kosten-baten analyse gebaseerd, op internationale rechten gebaseerd en op scenarios gebaseerd. Dit project zet deze benaderingen op een rij en laat samenhangen en verschillen zien.

Op het ogenblik wordt er in het kader van de PPS eerlijke en echte prijs voor duurzame producten door True Price (organisatie en terugkerende samenwerkingspartner van WECR in projecten over dit onderwerp) een methodiek ontwikkeld voor het berekenen van de echte prijs van voedsel. Voor het berekenen van een echte prijs moeten de externe kosten berekend worden. WEcR heeft hierbij een review functie. Meer en meer wordt WEcR zich ervan bewust dat de op internationale rechten gebaseerde benadering van True Price niet aansluit op de benadering binnen WEcR waar het economische welvaartsbegrip meer centraal staat. Om in de toekomst als WEcR verder te kunnen met het berekenen van echte prijzen is het van belang om de eigen benadering goed ontwikkeld te hebben en een goed beeld te hebben hoe de door True Price ontwikkelde methodiek zich daartoe verhoudt. Een helder beeld hiervan is ook van groot belang om feedback te geven aan True Price. In het kader van discussies met True Price zijn er al eerste aanzetten gemaakt, maar die vergen nadere uitwerking en integratie.

Om verdere stappen te kunnen zetten in de PPS is het essentieel dat dit probleem dit jaar nog opgelost wordt. Komende jaren kan hierop verder gebouwd worden en ook de visieontwikkeling binnen WUR verder ontwikkeld worden. Dit is niet alleen relevant voor het berekenen van echte prijzen, maar sluit ook direct aan op benaderingen voor MKBA en is ook relevant in het kader van het beoordelen van transitieprocessen richting een circulaire en klimaatneutrale bio-economie.

Publicaties