Project

Naar gezonde en duurzamere winkels

De aanleiding voor het project is dat Nederlandse consumenten niet gezond genoeg eten, waardoor ze ontvankelijk zijn voor voedingsgerelateerde ziekten, die de maatschappij geld kosten en de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Daarom is er de maatschappelijke uitdaging om gezonder te eten waardoor we gezonder blijven en worden.    

Een duwtje in de rug kan consumenten dus helpen. Het is echter nog niet altijd duidelijk welke aanpassingen het meest effectief zijn om consumenten te ondersteunen. De wetenschap vraagt ook om meer inzicht in voedselkeuzegedrag met name waar het gaat om de invloed van verschillende factoren, getest in real life settings en op langere termijn. Deze wetenschappelijke vragen gecombineerd met de vragen van de PPSpartners leidt tot het doel van deze PPS: is (1) meer inzicht in voedselkeuzegedrag in de retailsetting, (ii) met focus op de omgeving/context en (iii) oog voor de interactie tussen duurzaam/gezond waarbij (iv) interventies getoetst worden in real life setting (v) op langere termijn en (vi) passend in (nieuwe) businessmodellen van supermarkt en producenten. Daarbij gaat het om (1) de inrichting van de winkelvloer en (2) het aanbieden van maaltijdboxen met meerdere (gezondere) componenten, getest in o.a. supermarkten. De interventies zullen gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten uit de literatuur om op deze wijze de bestaande kennis (uit wetenschap en praktijk) te gebruiken om effectieve interventies te ontwikkelen.

Publicaties