Project

NanoNextNL: Perceptie van stakeholders op nanotechnologie

<p>Inmiddels zijn er toepassingen van nanotechnologie/ nanodeeltjes in de landbouw (nanoformuleringen van pesticiden, dierbehandelingsmiddelen), diervoeder (additieven), voedsel processing (industriële bereiding), verpakkingsmaterialen en voedingssupplementen. Hierbij worden ‘engineered ‘nanodeeltjes gebruikt voor een breed scala doeleinden: bijvoorbeeld ter verhoging van de effectiviteit van bestrijdingsmiddelen, ter verbetering van de voedselkwaliteit (bijvoorbeeld smaak, textuur), vanwege antimicrobiële werking in coatings en/of om te zorgen voor een verhoogde biobeschikbaarheid van nutriënten/bioactieve stoffen. Consumenten blootstelling via de orale route is dus zeker te verwachten.</p> <p>Er wordt een grote diversiteit aan typen nanodeeltjes toegepast.  De meest bekende zijn: zilver, titaandioxide, silica. Tevens  wordt er gewerkt met organische nanocapsules; deze dienen vooral al containers voor de gerichte afgifte van bioactieve stoffen. </p>

Hierbij worden ‘engineered ‘nanodeeltjes gebruikt voor een breed scala doeleinden. Voorbeelden zijn de effectiviteit van bestrijdingsmiddelen verhogen, de voedselkwaliteit verbeteren (bijvoorbeeld smaak, textuur), of zorgen voor een verhoogde biobeschikbaarheid van nutriënten. Consumentenblootstelling via de orale route is dus zeker te verwachten.

Er wordt een grote diversiteit aan typen nanodeeltjes toegepast. De meest bekende zijn: zilver, titaandioxide, silica.

Maatschappelijk acceptatie en perceptie van nanotechnologie hangt niet alleen af van algemene publieke mening, maar ook van de mening en attitude van stakeholders zoals industrie, politiek, wetenschappers en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Doelstelling

Het doel van dit project is het in kaart brengen van de perceptie van stakeholders op voor- en nadelen van nanotechnologietoepassingen en kijken hoe deze perceptie hun attitude beïnvloedt. Hiervoor worden gekeken naar de perceptie van wetenschappers uit NanoNextNL, industrie en NGO’s Nederland ten aanzien van 4 toepassingsgebieden van nanotechnologie. Dit project vervult een brugfunctie (matching-cofinanciering) van het NanoNextNL project ‘stakeholders responses to nanotechnologies’.

Aanpak en tijdspad

In dit onderzoek wordt de perceptie van verschillende stakeholders t.a.v nanotechnologie onderzocht met betrekking tot risico’s en voordelen en hoe dit hen beïnvloedt.

Resultaten (beoogd)

  • Enquête en survey;
  • Bijdragen aan maatschappelijk debat;
  • Congrespresentatie, bijdrage aan wetenschappelijk manuscripten samenvattingen voor kennisonline.

Resultaten

In 2012 zijn stakeholders in Nederland geïdentificeerd uit bestaande onderzoekconsortia zoals NanonextNLl, nano expertpanels (NVWA, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, and the Dutch Health Council), deelnemers aan symposia, congressen, en maatschappelijk dialoog (NanoCode, Nanopodium). Extra aandacht werd besteed om een evenwichtige verdeling te krijgen van vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders (industrie, academia, overheid en NGO’s) en toepassingsdomeinen (voedsel, schoon water, energie, en medicijnen). In totaal zijn 333 experts geïdentificeerd aan wie een enquêtes is toegezonden. Een en twintig procent van deze personen heeft  de enquête ingevuld. De analyse van deze gegevens toont aan dat het domein waarvoor de nanotoepassing is gemaakt invloed heeft op de attitude van de stakeholder, beide via de risk-benefit perceptie als ook onafhankelijk. De bevindingen zullen worden gepubliceerd.