Project

Nanolyse in voedsel

Nanotechnologie wordt in toenemende mate toegepast in de voedselsector. Tot nu toe is weinig bekend over de daarmee verbonden risico’s en de huidige blootstelling van consumenten aan nanodeeltjes via voedsel.

De EFSA vraagt om methoden voor de detectie, karakterisering en kwantificering van nanodeeltjes in voedsel. Met deze methoden moet ook het niveau van gebruik en expositie kunnen worden bepaald.

Doel van dit project is de ontwikkeling van methoden voor de analyse van nanodeeltjes in voedsel.

Werkwijze

Naast de coördinatie, management en communicatie van het NanoLyse project, ligt de (wetenschappelijke) rol van RIKILT met name op het gebied van (i) ontwikkeling van sensor technieken voor het meten van nanodeeltjes in voeding, (ii) ontwikkeling van meet methoden voor organische nanodeeltjes in complexe matrices, en (iii) ondersteuning van de ontwikkeling van scheidings- en meetmethoden voor anorganische nanodeeltjes (Ag, SiO2).

Resultaten

Binnen deze doelstelling heeft RIKILT in 2012 Surface Plasmon Resonance sensoren ontwikkeld en gevalideerd voor zilver nanodeeltjes en organische nanoencapsulates in voedsel/drankjes. Verder zijn er verschillende op chromatografie en massaspectrometrie gebaseerde scheidings- en detectietechnieken voor een aantal organische nanodeeltjes en fullerenen ontwikkeld en gevalideerd.

Publicaties