Project

Napro Methode-ontwikkeling ex-post beleidsevaluatie

Veel WOT-projecten spelen zich af in een situatie waarin allerlei belangentegenstellingen spelen en waarachter tegengestelde complexen van waarden en opvattingen (frames) schuil gaan. Met andere woorden: ze worden uitgevoerd in een situatie van meervoudigheid.

Het project Positioneren in Meervoudigheid zoekt naar wegen om waarden en opvattingen achter thema's van WOT-projecten meer expliciet te maken en een rol te laten spelen bij de uitwerking van deze projecten.

Publicaties