Project

Napro Methode-ontwikkeling ex-post beleidsevaluatie

Veel WOT-projecten spelen zich af in een situatie waarin allerlei belangentegenstellingen spelen en waarachter tegengestelde complexen van waarden en opvattingen (frames) schuil gaan. Met andere woorden: ze worden uitgevoerd in een situatie van meervoudigheid.