Project

Napro kernteam NVK

Het NVK-kernteam vormt de spil waarom de deel-projecten van de natuurverkenning draaien. Het zorgt voor de onderlinge afstemming en de uitwerking van de resultaten in beleidsrelevante conclusies.

Er wordt langs verschillende sporen aan de Natuurverkenning 2020 gewerkt. Het definiĆ«ren van deze sporen, waaronder de WOT-deelprojecten, en het aansturen daarvan, gebeurt in het kernteam. Het kernteam bestaat zowel uit PBL-medewerkers als medewerkers die via de WOT aan de NVK2020 meewerken.

Het kernteam draagt er zorg voor dat op basis van de resultaten van de deelprojecten beleidsrelevante conclusies kunnen worden getrokken en draagt zorg voor de publicatie van de NVK2020 en de eventuele op beleidsrelevante momenten uit te brengen tussenproducten.

Publicaties