Project

National Satellite data base as a Big Data respository

In 2012 is het Nationale Satelliet Dataportaal (NSD) geopend ter voorbereiding op de komst van grote hoeveelheden vrij beschikbare satellietbeelden van de nieuwe Europese COPERNICUS SENTINEL satellieten in 2016 als Big Data. NSD is een initiatief van het Netherlands Space Office (NSO) in samenwerking met het ministerie van EZ.

Het portaal verzorgt de (gratis) toegang tot ruwe satellietdata van Nederland tot in 2018. Hierdoor kan de Nederlandse remote sensing sector alvast ervaring opdoen met soortgelijke beelden en landbouw applicaties ontwikkelen die later wereldwijd uitgerold kunnen worden. Het nationale portaal levert echter geen kant-en-klare producten op. Zo liggen de beelden niet altijd goed, moeten de wolken eruit worden geknipt en geven ze slechts digital numbers (DN) waardes weer die weer omgezet moeten worden in reflecties en andere betekenisvolle producten, zoals biomassa kaarten. De pre-processing van de o.a. de DMC satellietbeelden wordt door Alterra uitgevoerd en middels de Groenmonitor.nl beschikbaar gesteld aan het grote publiek. Deze tijdseries aan satellietbeelden worden nu ook al verrijkt met open source Landsat satellietbeelden en in 2016 dus ook met SENTINEL-2 data. Het doel is om de ontwikkeling van basiskennis en operationele methoden voor het meten van ruimtelijke variatie in gewassen en vegetatie (e.g. toepassing in akkerweb.nl van PRI).

In 2012 is het Nationale Satelliet Dataportaal (NSD) geopend ter voorbereiding op de komst van grote hoeveelheden vrij beschikbare satellietbeelden van de nieuwe Europese COPERNICUS SENTINEL satellieten in 2016 als Big Data. NSD is een initiatief van het Netherlands Space Office (NSO) in samenwerking met het ministerie van EZ. Het portaal verzorgt de (gratis) toegang tot ruwe satellietdata van Nederland tot in 2018. Hierdoor kan de Nederlandse remote sensing sector alvast ervaring opdoen met soortgelijke beelden en landbouw applicaties ontwikkelen die later wereldwijd uitgerold kunnen worden. Het nationale portaal levert echter geen kant-en-klare producten op. Zo liggen de beelden niet altijd goed, moeten de wolken eruit worden geknipt en geven ze slechts digital numbers (DN) waardes weer die weer omgezet moeten worden in reflecties en andere betekenisvolle producten, zoals biomassa kaarten. De pre-processing van de o.a. de DMC satellietbeelden wordt door Alterra uitgevoerd en middels de Groenmonitor.nl beschikbaar gesteld aan het grote publiek. Deze tijdseries aan satellietbeelden worden nu ook al verrijkt met open source Landsat satellietbeelden en in 2016 dus ook met SENTINEL-2 data. Het doel is om de ontwikkeling van basiskennis en operationele methoden voor het meten van ruimtelijke variatie in gewassen en vegetatie (e.g. toepassing in akkerweb.nl van PRI).

Publicaties