Nationale Proeftuin Precisielandbouw 2018-2021

Project

Nationale Proeftuin Precisielandbouw 2018-2021

Precisielandbouw is een techniek waarbij planten met behulp van technologische toepassingen heel nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Hoewel het veel voordelen biedt, gebruiken boerenbedrijven het nog niet op grote schaal. Dit komt door complexiteit, onduidelijkheid over de economische en milieuvoordelen en het ontbreken van toepassingen voor precisielandbouw. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw gaat boeren nu verder helpen bij het toepassen van precisielandbouw op hun bedrijf. Hiervoor zijn zes boeren geselecteerd uit 55 kandidaten die zich in januari hadden aangemeld.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is opgezet om boeren te overtuigen van de meerwaarde van precisielandbouw door een aantal voorbeeldcases van precisielandbouw in de praktijk te implementeren. Hiervoor worden jaarlijks zes boeren geselecteerd. Zij worden een jaar lang begeleid en ondersteund; knelpunten waar de boeren tegenaan lopen zullen zo snel worden opgelost. Iedere ge├»nteresseerde boer kan de ervaringen van de zes boeren volgen via de website van Nationale Proeftuin Precisielandbouw en via demonstraties en bijeenkomsten op de bedrijven. NPPL wil ook de ontwikkeling van een breed gedragen nationale agenda precisielandbouw tot stand brengen.

Publicaties