rapportages

Project

Nationale rapportages voor internat. verplichtingen

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft een aantal internationale wetten en verdragen ten aanzien van het behoud en herstel van biodiversiteit, landschap en bossen geratificeerd. Het Ministerie dient verantwoording af te leggen over de implementatie van deze internationale wetten en verdragen aan internationale commissies. Deze verantwoording vindt plaats via verplichte rapportages. Om tijdig aan de rapportageverplichtingen te kunnen voldoen en om te zorgen voor kwalitatief goede rapportages, ondersteunt Alterra sinds 2004 het ministerie bij het maken van de rapportages.

Producten

WOt-interne infomatie