Project

Nationale strategie POP3

Nederland moet voor de periode 2014-2020 een nieuw plattelandsontwikkelingsplan (POP) indienen bij de Europese Commissie (EC). Het gaat om het derde POP voor Nederland (POP3). Het POP3 moet voldoen aan een groot aantal voorschriften van de EC.

Doelstellingen project en aanpak

Het project omvat meerdere onderdelen. Het gaat om:

  1. het schrijven van het onderdeel strategie van het POP3;
  2. het schrijven van het onderdeel evaluatieplan van het POP3;
  3. een advies over het indicatorplan;
  4. ad hoc advies.

Resultaten (beoogd)

Het resultaat van dit project is twee geschreven hoofdstukken van het POP3 (hoofdstuk 5 en hoofdstuk 9) en een advies – in de vorm van een interne notitie – over de te gebruiken indicatoren in het POP3.